CÁC GIẤY TỜ CẦN ĐỂ CHUẨN BỊ KHI ĐI GIA HẠN VISA

CÁC GIẤY TỜ CẦN ĐỂ CHUẨN BỊ KHI ĐI GIA HẠN VISA. (CÁC BẠN LÊN TRƯỚC NGÀY GIA HẠN 1 TUẦN ĐỂ CHUẨN BỊ GIẤY TỜ NHÉ)

1. Hộ chiếu gốc (Passport – 여권):
học sinh tự chuẩn bị

2. Thẻ người nước ngoài gốc (Alien Registration – 외국인 등록증):
học sinh tự chuẩn bị

3. Lệ phí gia hạn visa (Processing Fee – 수수료):
60.000won – học sinh tự chuẩn bị

4. Tờ khai đăng ký gia hạn visa ( Application Form – 신청서):
học sinh xin mẫu trên phòng 108 viện đào tạo quốc tế – sau đó tự khai vào tờ khai

5. Giấy xác nhận đang học tại trường (Certificate of Student Registration – 재학증명서):
học sinh mang theo thẻ sinh viên đến phòng 106 để xin, (hoặc có thể rút ở máy rút tự động ngoài sảnh tẩng 1 – Viện đào tạo quốc tế)

6. Giấy xác nhận điểm chuyên cần (Vacation of Attendance – 출석증명서):
học sinh mang theo thẻ sinh viên đến phòng 106 viện đào tạo quốc tế để xin, (hoặc có thể rút ở máy rút tự động ngoài sảnh tẩng 1 viện đào tạo quốc tế)

7. Giẩy tờ chứng minh tài chính (Certificate of Finances – 예금잔고증명서/ 체제경비입증서류)
+ Trường hợp học sinh có điểm chuyên cần của kỳ học hiện tại trên 80% thì không cần chứng minh tài chính khi đi gia hạn visa
+ Trường hợp học sinh có điểm chuyên cần của kỳ học hiện tại dưới 80% thì phải chứng minh tài chính khi đi gia hạn visa. Số tiền chứng minh tài chính là 2.500.000won,, và buộc phải được gửi từ Việt Nam sang (Để đảm bảo việc chứng minh tài chính, các bạn nên chuyển 3.000.000won cho chắc chắn nhé)

8. Giấy xác nhận kỳ gia hạn dự kiến (Certificate of Prospective Completion of Programe –
수학예정증명서):
Các bạn lên phòng 108 viện đào tạo quốc tế, đăng ký với cô 김민지,hoặc cô 여영기 (ngồi bàn phía bên tay phải nếu đi từ ngoài cửa vào). Giấy này sẽ được phát cấp sau 2-3 ngày kể từ khi đăng ký. (Không thể lấy ngay, nên các bạn buộc phải lên đăng ký trước khi đi gia hạn ít nhất là 1 tuần)
 Giấy xác nhận kỳ gia hạn dự kiến được cấp phát dựa trên 2 yếu tố: điểm chuyên cần của kỳ học hiện tại, và kết quả học tập của kỳ học trước (bạn được lên lớp, hay bị ở lại lớp)
 Trường hợp điểm chuyên cần trên 80% và kỳ học trước bạn được lên lớp, thì bạn sẽ được đăng ký để nhận giấy xác nhận kỳ gia hạn dự kiến luôn.
+ Chuyên cần tất cả các kỳ trên 95% các bạn sẽ được gia hạn 2 kỳ (tức 6 tháng)
+ Chuyên cần có 1 kỳ dưới 95% các bạn sẽ chỉ được gia hạn 1 kỳ (tức 3 tháng)
 Trường hợp điểm chuyên cần trên 80% nhưng kỳ học trước bạn bị trượt lại lớp, thì bạn phải đến xin sự xác nhận của giáo viên chủ nhiệm hiện tại của bạn. Giáo viên phụ trách ở bàn 108 (viện đào tạo quốc tế), sẽ đưa cho các bạn 1 tờ giấy, các bạn tự ghi thông tin cá nhân, và đem về xin chữ ký của giáo viên chủ nhiệm, sau đó đem nộp lại cho giáo viên phụ trách phòng 108 thì các bạn mới được đăng ký giấy xác nhận kỳ gia hạn dự kiến
 Trường hợp điểm chuyên cần dưới 80%, các bạn phải nhận được sự tư vấn và giấy cam kết bảo lãnh từ phía trường. Giáo viên sẽ đưa cho bạn thông tin của giáo viên tư vấn bạn cần gặp. Sau khi các bạn gặp và nhận sự tư vấn bảo lãnh từ giáo viên đó xong, các bạn quay trở lại gặp giáo viên phụ trách ở phòng 108 (viện đào tạo quốc tế) để đăng ký giấy xác nhận kỳ gia hạn dự kiến.
 Trường hợp các bạn vừa bị điểm chuyên cần dưới 80%, vừa bị trượt lại lớp thì các bạn phải thực hiện cả việc xin xác nhận của giáo viên chủ nhiệm và xin tư vấn cam kết bảo lãnh từ phía trường theo hướng dẫn, Sau đó quay trở lại gặp giáo viên phụ trách ở phòng 108 (viện đào tạo quốc tế) để đăng ký giấy xác nhận kỳ gia hạn dự kiến.

9. Giấy xác nhận nơi cư trú (Certificate of Residence – 체류지 입증서류/ 거주확인증명서)
 Trường hợp các bạn ở ký túc:
+ Ký túc xá Changdukan: Các bạn mang theo thẻ người nước ngoài lên phòng 108, (viện đào tạo quốc tế), gặp giáo viên phụ trách ký túc xá – thầy 이진영 để đăng ký và nhận giấy xác nhận nơi cư trú (Giáo viên ngồi phía bên tay trái đi từ cửa vào)
+ Ký túc xá Samuiwon: Các bạn mang theo thẻ người nước ngoài lên phòng 101, phòng hành chính ký túc xá Samuiwon để đăng ký và nhận giấy xác nhận nơi cư trú
+ Lưu ý: Sau khi đăng ký, ngày hôm sau các bạn mới được lấy giấy tờ này, nên các bạn chú ý lên dăng ký và lấy sớm.
 Trường hợp các bạn ở ngoài:
Trường hợp ở ngoài, các bạn có hợp đồng thuê nhà đóng dấu của công ty bất động sản:
+ Nếu hợp đồng đó đứng tên của các bạn, các bạn chỉ cần photo 1 bản là được.
+ Trường hợp đứng tên hợp đồng là một người khác: Các bạn cần photo hợp đồng thuê nhà, và photo chứng minh thư 2 mặt của người đứng tên hợp đồng là được
Trường hợp các bạn không có hợp đồng thuê nhà, hoặc có hợp đồng thuê nhà nhưng trên hợp đồng không có dấu của công ty bất động sản
+ Các bạn cần khai tờ khai theo mẫu của cục xuất nhập cảnh, và mang về yêu cầu chủ nhà viết và ký xác nhận vào tờ khai này
+ Photo chứng minh thư của chủ nhà, hoặc photo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh của chủ nhà.

10. Giấy xác nhận nộp tiền học phí (Certificate of payment – 납부증명서)
Các bạn mang thẻ người nước ngoài lên gặp giáo viên phụ trách ở phòng 108, viện đào tạo quốc tế gặp thầy 이진영 (Giáo viên ngồi phía bên tay trái đi từ cửa vào), để được cấp phát giấy xác nhận nộp tiền học phí.

Sau khi hoàn thành và lấy các giấy tờ trên xong, đúng ngày đã đặt lịch gia hạn visa, các bạn mang lên cục xuất nhập cảnh để nộp và gia hạn.

(Phía dưới đính kèm cách khai hai mẫu tờ khai, 1 là tờ khai lên cục xuất nhập cảnh, 2 là tờ khai giấy xác nhận nơi cư trú theo mẫu của cục xuất nhập cảnh – các bạn tham khảo nhé)

Không có văn bản thay thế tự động nào.
Không có văn bản thay thế tự động nào.